Şimşek Ambalaj

|

EN

Sertifikalar

Kalite sertifikaları - kurumsal yapımıza güç katıyor

2001 yılında ISO 9002:1994 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanarak tüm ortaklarımızın iş süreçlerini takip etme konusunda kendilerini güvende hissetmelerini sağladık.

2003 yılından bu güne Entegre Kalite Yönetim Sistemi’ ne sahip olan Şimşek Ambalaj; organize, disiplinli ve dinamiktir.

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Daha iyi bir gelecek için önemli sorumluluklarımızın olduğunun bilinciyle, yasal ve diğer şartlar doğrultusunda;

  • Öncü, yenilikçi ve memnuniyet odaklı yaklaşımımız çerçevesinde müşterilerimize hakiki ve güvenli ürünler üretmeyi,

  • Paydaşlarımızla açık, şeffaf ve yapıcı iletişim kurarak, memnuniyetlerini, taleplerini ve beklentilerini etik ilkeler çerçevesinde karşılamayı,

  • Çevresel çalışmaları yakından takip ederek, yaşam döngüsü yaklaşımı ve enerji verimliliği yönetiminde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmayı,

  • Kurum içi / dışı eğitimlerle çalışanlarımızın kurumsal ve bireysel hedeflerini gerçekleştirmeyi ve çalışanlarımıza gerekli olan becerileri kazandırmayı,

  • Güvenli ve koruyucu proses yatırımları yaparak, çalışan sağlığını ve güvenliğini sağlamayı,

  • Çalışanlarımıza danışarak ve aktif katılımlarını sağlayarak; gıda güvenliği, çevre, iş güvenliği ve kalite kültürü bilincini arttırmayı,

Şimşek Ambalaj olarak; hedeflerimize ulaşmak için, riskleri ve fırsatları önceden belirleyip, faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda sürekli iyileştirme ve geliştirme yaklaşımıyla ilerlemeyi taahhüt ediyoruz.