Site Haritası

simsek5

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

% 100 yerli sermaye ile 1955 yılında kurulan Şimşek Ambalaj San ve Tic AŞ. metal ambalaj sektöründe öncü şirketlerden
olup vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz çerçevesinde oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

 • Sektörde öncü ve yenilikçi şirket olmayı,
 • Ürün güvenliğini sağlayacak şekilde üretim yapmayı prensip haline getirmeyi,
 • Müşteri talep ve beklentilerini karşılayarak, sürdürülebilir müşteri memnuniyeti ve bağlılığını ön planda tutmayı ve müşteri şikayetlerine uygulanabilir çözümler sunmayı,
 • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün/proseslerimizde tasarım ve geliştirme çalışmaları yapmayı,
 • Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,
 • Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek tüm riskleri ve fırsatları belirleyerek, yönetim sistemine olumlu ya da olumsuz etkilerini kuruluşumuzun yararına olacak şekilde değerlendirmek, proseslerimize dahil ederek uygulamayı,
 • Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
 • Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,
 • Enerjiyi verimli kullanmayı, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını artırmayı,
 • Toplum ve çevreye saygılı çalışmayı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı, olası meslek hastalıklarına ve yaralanmaya karşı önleyici yaklaşımlar geliştirmeyi,
 • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,

ve çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak yönetim sistemi standartlarının gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.